Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Gia sư tiếng Pháp tại Quận Tây Hồ - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Tây Hồ - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Thanh Xuân.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Tây Hồ?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Tây Hồ và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Tây Hồ, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Tây Hồ cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Tây Hồ,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Tây Hồ.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Tây Hồ - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Tây Hồ - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng Pháp tại Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Hoàn Kiếm.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Hoàn Kiếm?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Hoàn Kiếm và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Hoàn Kiếm, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Hoàn Kiếm cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Hoàn Kiếm,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Hoàn Kiếm.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Hoàn Kiếm - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng Pháp tại Quận Long Biên - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Long Biên - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Long Biên.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Long Biên?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Long Biên và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Long Biên, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Long Biên cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Long Biên,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Long Biên.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Long Biên - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Long Biên - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Hai Bà Trưng.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Hai Bà Trưng?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Hai Bà Trưng và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Hai Bà Trưng, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Hai Bà Trưng cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Hai Bà Trưng,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Hai Bà Trưng.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Hai Bà Trưng - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hoàng Mai - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Hoàng Mai.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Hoàng Mai?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Hoàng Mai và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Hoàng Mai, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Hoàng Mai cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Hoàng Mai,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Hoàng Mai.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Hoàng Mai - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Hoàng Mai - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Thanh Xuân.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Thanh Xuân?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Thanh Xuân và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Thanh Xuân, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Thanh Xuân cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Thanh Xuân,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Thanh Xuân.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Thanh Xuân - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Thanh Xuân - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hà Đông - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Hà Đông - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Hà Đông.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Cầu Giấy?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Cầu Giấy và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Hà Đông, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Hà Đông cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Hà Đông,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Hà Đông.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Hà Đông - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Hà Đông - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Từ Liêm - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Từ Liêm - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Từ Liêm.

Kính thưa các bậc PHHS!
 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Từ Liêm?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?
HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Từ Liêm và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Từ Liêm, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:
 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Từ Liêm cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Từ Liêm,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Từ Liêm.
Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Từ Liêm - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Từ Liêm - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Gia sư tiếng pháp tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Gia sư tiếng pháp tại Quận Cầu Giấy - Hà Nội. ĐT hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi tại quận Cầu Giấy.

Kính thưa các bậc PHHS!

 • Làm sao giúp con em mình học tốt tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng Pháp giỏi tại Quận Cầu Giấy?
 • Tiếng Pháp có phải là rào cản lớn của bạn trong học tập và công việc?

HÃY GOI CHO CHÚNG TÔI!
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126
Chúng tôi cung cấp gia sư giỏi nhất tại Quận Cầu Giấy và trao giải pháp tốt nhất!

Nhằm hỗ trợ các em học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT và người đi làm ở khu vực Cầu Giấy, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp dịch vụ học gia sư tiếng pháp tại nhà:

 • Hỗ trợ 24/24h tìm gia sư tiếng Pháp tại quận Cầu Giấy cho học sinh, người đi làm,
 • Cung cấp gia sư giỏi tại nhà theo nhu cầu của gia đình ở khu vực Cầu Giấy,
 • Cung cấp gia sư tiếng Pháp dạy tại văn phòng công ty, văn phòng hành chính ở khu vực Cầu Giấy,

Với đội ngũ gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại Hà Nội chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ các bậc PHHS, người đi làm ở khu vực Cầu Giấy - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tìm gia sư tiếng Pháp tại nhà Cầu Giấy - Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng của công ty gia sư Tài Đức Việt qua số máy: (043).990.6260 - Hotline: 0936.128.126.

Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Pháp tại nhà Hà Nội

Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt thông báo tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Pháp tại nhà Hà Nội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Pháp tại Hà Nội, công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt thông báo tuyển giáo viên dạy tiếng Pháp tại nhà. Đối tượng:

1. Là các bạn sinh viên đang học các trường: ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại Giao, ... có khả năng và kinh nghiệm dạy tiếng Pháp.
2. Là giáo viên, giảng viên đang công tác giảng dạy các trường tiểu học, THCS, THPT, ĐH - CĐ, Trung tâm Ngoại Ngữ, ...

Yêu cầu:

 • Giáo viên, sinh viên có kinh nghiệm giảng dạy thực tế, có kĩ năng nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên - Sinh viên không nói ngọng, nói lắp, không tiếng địa phương.
 • Trình độ: Đang học đại học, tốt nghiệp Đại học loại Khá - Giỏi.

Hồ sơ:
Mọi thông tin hồ sơ cá nhân xin vui lòng gửi CV về hòm thư: Taiducviet@gmail.com hoặc gửi bản cứng về văn phòng gia sư Tài Đức Việt, cơ sở 2 - Phòng tuyển dụng: Tập thể Công ty Công nghệ phẩm - Tổ 2 - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng gọi cho chúng tôi:
ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126.

Những nét cổ kính văn hóa Pháp

1. Marianne

Marianne Đến với nước Pháp, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ ở các tượng đài đặt tại quảng trường lớn, trường học, trên con dấu chính thức của nước Pháp, trên tiền và tem bưu điện. Chân dung người phụ nữ ấy chính là Nàng Marianne. Marianne được xem là biểu tượng của nước Pháp, cho những giá trị của đất nước, những phẩm hạnh cao đẹp của công dân Pháp. Có nhiều giả thiết đưa ra về biểu tượng văn hóa này. Có người cho rằng cái tên Marianne xuất phát từ bài thơ La garisou de Marianno rất phổ biến trong cách mạng Pháp 1.789. Lại có những người nghĩ rằng Marianne là tên của một người phụ nữ đã tận tình chăm sóc các chiến sĩ cách mạng bị thương. Một số khác lại đưa ra giả thiết: Marianne đơn giản chỉ là từ ghép giữa Maria và Anne, cái tên phụ nữ được ưa chuộng thời đó.

2. Nhà thờ Đức Bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris Nhà thờ Đức Bà Paris là một nhà thờ Thiên Chúa giáo được xây dựng trên đảo giữa dòng sông Seine thuộc thành phố Paris. Vào năm 1.160, giám mục Maurice de Sully cùng các tu sĩ quyết định phá bỏ nhà thờ cũ Saint-Etienne và xây dựng một nhà thờ mới lớn hơn theo kiến trúc Gothic và sẽ thờ Đức Mẹ. Nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên vào năm 1163 với sự có mặt của Đức Giáo Hoàng Alexandro III và vua Louis VII. Nhà thờ Đức Bà Paris được xây dựng từ năm 1163 đến năm 1350 mới chính thức xây dựng xong. Tên tuổi của nhà kiến trúc sư đầu tiên đã không được nhắc tới, nhưng có thể kể tên một số kiến trúc sư đã thực hiện những xây dựng tiếp theo như: Jean de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy và Jean le Bouteiller.

Tìm hiểu nước Pháp - Hào hoa và phong nhã

Hòa nhập với thời trang Pháp

Người Pháp rất phong kiến trong lĩnh vực thời trang. Họ thích quần vải hoặc quần jeans màu nền nã, chiếc áo giản dị và đôi giầy kín chân, hơn chiếc áo rách kiểu moden, quần bò thụng và dép sandal. Người Pháp không hay mặc quần sóc. Những nếu đã mặc thì quần sóc không được ngắn lắm. Đối với phụ nữ, bộ đồ phù hợp nhất là váy: dài, ngắn, bộ complê váy..v.v... Khi đi nhà thờ, bạn nên mặc bộ đồ nhã nhặn và lịch sự.

Hòa nhập vào thế giới thời trang là một lý do rất chính đáng để bạn ghé qua những boutique của Pháp. Nếu bạn đến Pháp vào tháng giêng hoặc tháng 8, bạn sẽ có cơ hội mua sắm quần áo với mức khuyến mại đến 75%.

Thời gian 

Đa số các quán ăn mở cửa lúc 12 giờ và phục vụ khách với bữa ăn trưa. Sau khi nghỉ trưa, các quán lại được mở vào buổi chiều để đón khách ăn tối. Chỉ có một ít số quán cafe không nghỉ trưa. Các công ty nhỏ, ngân hàng và bưu điện nghỉ lúc 15 giờ chiều vào các ngày thường và không làm việc vào chủ nhật. Các viện bảo tàng không làm việc vào thứ 2.
Giao tiếp và nghi lễ

Mặc dù bạn đủ trình độ tiếng Pháp để giao tiếp, người Pháp sẽ lập tức đáp bằng tiếng Anh nếu họ thấy bạn phát âm tiếng Pháp không sõi. Nhưng nếu bạn quyết tâm tiếp tục chuyện trò bằng tiếng địa phương thì họ sẽ tôn trọng sự can đảm của bạn và nói với bạn bằng tiếng Pháp. Người Pháp rất chú trọng tới nghi lễ và sự lịch sự, nhất là trong công nghiệp phục vụ. Khi bước vào các quán ăn, khách sạn hoặc đến cuộc gặp business bạn nên chào mọi người bằng câu: Bonjour Madame/Monsieur (Chào bà/ông) và tạm biệt bằng: Au revoir. Khi trả lời điện thoại, hãy dùng câu:Allo, khi bạn muốn xin lỗi: Pardon. Trong buổi gặp đầu tiên bắt tay là phù hợp nhất. Bạn bè thân thiết thường chào nhau bằng 1 nụ hôn trên mỗi má.

Nếu bạn đang bỡ ngỡ không biết phải xưng hô và chào như thế nào, hãy để người ta làm bước đầu tiên. Bạn không nên xưng ngôi thứ hai với người mới quen, trừ khi người ta cho phép hoạc họ ít tuổi hơn bạn.

Tiền 

Khi trả tiền mua hàng, người bán hàng sẽ luôn luôn hỏi bạn: Avez-vous de la monnaie?-(Anh/Chị có tiền lẻ không?) vì họ không muốn nhận tờ  20 khi bạn mua kẹo cao su. Nếu bạn không có thì với nụ cười tười hãy trả lời:Non, désolée.?

Toilet công cộng

Giá của mỗi lần sử dụng toilet công cộng ở Pháp: 0.30fr. Ở những toilet ở các trạm xe lửa, tầu điện ngầm, công viên: 0.40-0.60fr. Những nhà vệ sinh trong các quán sang trọng thường chỉ để cho khách của quán sử dụng, ngược lại với các quán ăn nhanh.
An toàn và an ninh

So với các nước Châu Âu khác Pháp là một nước có an ninh tốt. Tất nhiên cũng có vài khu ở Pari mà người nước ngoài không nên đi một mình vào buổi tối: Pigalle, Barbès-Rochechouart, Montmartre, Belleville. Phía bắc và phía đông Pari thường nguy hiểm hơn là phía nam và tây. Khu Quartier Belsunce ở Marseille không an toàn, bằng các khu khác. Những vùng phía Nam của Pháp, nhất là Côte d'Azur và Provence lại là những khu kém an toàn so với phía Bắc. Cái chính là bạn nên cẩn thận khi đi trong đám đông, luôn giữ túi sách sát mình. Hãy gọi số 17 khi bạn cần đến sự giúp đỡ của công an.

Phục vụ và mức tiền boa 

 Ở trong các quán ăn sang trọng hoặc quán cafe tiền phục vụ thường đã được tính vào giá tiền của món ăn, còn ở các club vào trong tiền bia và rượu. Nếu trong thực đơn không có dòng chữ: "Service compris" thì bạn nên hỏi người phục vụ để còn biết đường trả tiền. Nếu tiền phục vụ chưa được tính vào thì hãy boa từ 15%-20%. Những nếu bạn muốn mình lịch sự hơn nữa thì nên để lại 5% tiền boa, mạc dù tiền phục vụ đã được tính vào tiền ăn. Khi vào tiệm cắt tóc thì bạn nên nhớ boa cho người phục vụ. Người Pháp không có thói quen boa người lái taxi nhiều hơn vài franc.

Theo Namdinhonline

Liên hệ văn phòng công ty

Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp giải pháp học tập tiếng Pháp tốt nhất cho bạn, với đội ngũ gia sư uy tín, chất lượng hàng đầu, chúng tôi tin tưởng đáp ứng mọi yêu cầu từ mọi người.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và tìm gia sư dạy tiếng Pháp tại nhà Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng công ty chúng tôi:

CÔNG TY GIA SƯ TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO
Địa chỉ:
Cơ sở 1: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Cơ sở 2: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847.
Email: Taiducviet@gmail.com - Website: http://giasu.taiducviet.edu.vn

Tìm gia sư tiếng pháp giỏi tại nhà Hà Nội

Tìm gia sư tiếng pháp giỏi tại nhà Hà Nội - ĐT: (043).990.6260 - 0936.128.126. Công ty gia sư uy tín Tài Đức Việt cung cấp gia sư tiếng pháp giỏi uy tín dạy kèm tại nhà cho tất cả mọi người.
 • Làm thế nào học tiếng Pháp hiệu quả?
 • Làm thế nào có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng Pháp?
 • Làm sao tìm gia sư tiếng pháp giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy?
Hãy đến với gia sư uy tín Tài Đức Việt chất lượng cao. Chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu từ quý vị. Với đội ngũ gia sư tiếng pháp giỏi chất lượng cao, chúng tôi sẽ đưa giải pháp cho bạn học tiếng pháp hiệu quả nhất. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng chúng tôi qua số máy hỗ trợ: (043).990.6260 - 0936.128.126.
Tư vấn tìm gia sư dạy tiếng Pháp giỏi tại nhà Hà Nội:
 • Hỗ trợ tư vấn và tìm gia sư tiếng pháp dạy tại nhà chất lượng cao
 • Cung cấp gia sư giỏi, gia sư uy tín giảng dạy theo nhu cầu người học.
 • Hỗ trợ tư vấn và tìm phương pháp học tập tốt nhất.
 • Quý vị được học thử 3 buổi, nếu không đạt hiệu quả có thể đổi ngay giao viên mà hoàn toàn không mất phí!
Với đội ngũ gia sư sư phạm chất lượng cao, chúng tôi tin tưởng làm hài lòng tới quý vị và đáp ứng mọi yêu cầu từ quý vị. Mọi thông tin cần tư vấn và tìm gia sư tiếng pháp tại Hà Nội xin vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng công ty chúng tôi:
CÔNG TY GIA SƯ TÀI ĐỨC VIỆT CHẤT LƯỢNG CAO
Địa chỉ:
Cơ sở 1: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Cơ sở 2: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847.